Kurumsal

Yalıtım haber Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

VASFİ AYÖZLEK

Genel Müdür
ŞENAY ACAR

Genel Yayın Yönetmeni

ALİ AYÖZLEK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

MEHMET REŞAT ERDOĞAN